“WIZYTA”

Program Wizyta OCh Fundacja

PROBLEM

Seniorzy, opiekunowie niepełnosprawnych bardzo często borykają się z trudnościami w transporcie Chorych na planową wizytę, turnus rehabilitacyjny, badania. Problem ten szczególnie widoczny jest na prowincji i nasila się, kiedy Rodzina Chorego nie dysponuje pojazdem albo Opiekun nie posiada prawa jazdy.

CEL

Zapewnienie dojazdu na planową wizytę lekarską, turnus rehabilitacyjny, badania.

Opłacenie wykwalifikowanego przewoźnika, w razie potrzeby wynajęcie transportu medycznego.

METODY

Złożenie wniosku Chorego o włączenie do programu „WIZYTA” (ZGŁOSZENIE), a potem każdorazowo minimum tydzień przed planowaną wizytą zgłoszenie zapotrzebowania na dowóz Chorego w planowym terminie (poświadczonym przedłożeniem skanu/ kserokopii oryginału skierowania lekarskiego) na wizytę/ turnus/ badanie.

ZASOBY

Nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami, by nie generować dodatkowych kosztów związanych z dojazdem do Chorego. Na bieżąco zbierane fundusze, by zapewnić płynność opłacania faktur przewoźnika.

HARMONOGRAM

Na bieżąco, przy posiadaniu środków finansowych, według indywidualnego zapotrzebowania.

EFEKTY

Bezpieczeństwo i pewność w planowym dotarciu na wizytę zapewni komfort zarówno Chorym jak i ich Opiekunom, będzie wkładem w polepszenie ich sytuacji. Pozwoli się zająć kwestiami leczenia i rehabilitacji, a nie dodatkowym stresem związanym z organizacją transportu.