“WAKACJE”

Program Wakacje OCh Fundacja

PROBLEM

Każdy kiedyś był na wakacjach, wczasach, planował podróże małe i duże. Ale nie Opiekun Chorego… Ani Chory…

CEL

Zapewnienie zorganizowanego wypoczynku:

Dzieciom niepełnosprawnym i zdrowym – wariant INTEGRACJA
Rodzeństwu dzieci niepełnosprawnych – wariant RODZEŃSTWO
Całej Rodzinie Chorego – wariant RODZINA
Rodzicom, Opiekunom Chorych – wariant OPIEKUNOWIE (automatyczne włączenie do programu „OPIEKUN„)

METODY

Organizacja wespół z wyspecjalizowanym biurem podróży wyjazdu w określonym wariancie po zebraniu ZGŁOSZENIE.

Opłacenie wyjazdu wskazanego przez Opiekuna/Chorego po przedłożeniu ZGŁOSZENIA. Warunkiem opłacenia wczasów jest zorganizowanie ich przez wykwalifikowane biuro podróży współpracujące z Fundacją, by ta mogła ustalić warunki, koszty i sposób regulacji rachunków. Zamiast typowych wczasów możemy opłacić turnus rehabilitacyjny lub pobyt w sanatorium - w zależności od potrzeb Opiekuna/Chorego.

ZASOBY

Fundraising.
Wsparcie samorządów.
Fundatorzy.

HARMONOGRAM

Harmonogram działań zostanie ustalony po zgłoszeniu zapotrzebowania (ZGŁOSZENIE) i podpisaniu umów z fundatorami.

Budżet, szczegółowy kosztorys, który jednoznacznie określi budżet, jaki będzie potrzebny w realizacji projektu jest uzależniony od wariantu programu „WAKACJE”.

EFEKTY

W wyniku działań tego programu przewidziana jest samoistna, naturalna, najbardziej efektywna integracja środowisk oraz zostanie wprowadzona w życie ulga wytchnieniowa.