„RELAKS”

Program Relaks OCh Fundacja

PROBLEM

Przyjęło się traktować Opiekunów jako osoby niewidoczne, bez potrzeb, mające tylko i wyłącznie poświęcić się opiece nad Chorym. Z kolei zadaniem Chorego jest tylko cierpienie. Jednemu i drugiemu obce i zakazane są luksusy w postaci wizyty u kosmetyczki, wypoczynku w SPA, starannie wykonanego manicure…

CEL

Utworzenie bazy danych Fundatorów i Firm, które zgłoszą swój akces do programu „RELAKS”.
Zebranie ofert fundujących Opiekunom lub Chorym:

– usługi kosmetyczne,
– usługi fryzjerskie,
– usługi rehabilitacyjne,
– wypoczynek krótkoterminowy (SPA, wyjazd weekendowy),
– bilety i wejściówki na imprezy kulturalne,
– bony zakupowe etc.

METODY

Fundacja zajmuje się przepływem informacji pomiędzy Fundatorem a beneficjentem programu „RELAKS”, bowiem te działania zakładają wyłącznie jednorazowe donacje, by zapewnić przejrzystość finansową Fundacji „Opiekun Chorego”. Fundator nie rości sobie żadnych praw do reklamy albo czerpania jakichkolwiek innych korzyści, a Fundacja nie promuje Darczyńcy.

ZASOBY

Oferty fundatorów.

HARMONOGRAM

Harmonogram działań zostanie ustalony po ZGŁOSZENIU zapotrzebowania i podpisaniu umów z fundatorami. Następnie Fundacja przedstawia ofertę Fundatorów zgłoszonym do programu Opiekunom i Chorym, a Ci wybierają lub przystają na voucher przygotowany przez Fundatora i realizują go.

EFEKTY

Program „RELAKS” oprócz korzyści w wymiarze wypoczynek, relaks, reklama Fundatora, ma jeszcze niezwykle ważny walor społeczny – wskazanie nierówności społecznych i niwelowanie ich.