“OPIEKUN”

Program Opiekun Och Fundacja

PROBLEM

Niezwykle często opiekunowie ludzi chorych są po prostu zmęczeni: fizycznie i psychicznie. Albo sami zaczynają chorować. Trzeba wówczas przejąć ich rolę, wspomóc ich.

CEL

Przejęcie części obowiązków Opiekunów poprzez:
- przeszkolenie i działalność wolontariuszy,
- opłacenie opieki nad osobą chorą;
- inne działania wskazane przez Opiekuna.

METODY

Wizyty wolontariszy, którzy odciążyliby Opiekunów w drobnych obowiązkach np. zabawie z dzieckiem niepełnosprawnym, czytaniu lub rozmowie z ludźmi chorymi.

Pozyskanie środków finansowych umożliwiających wynajęcie/zatrudnienie wykwalifikowanej opieki.

ZASOBY

Chętnie widzielibyśmy starszą młodzież w roli wolontariuszy.

Środki finansowe oscylujące w granicach około 3000 – 3500 złotych miesięcznie na opłacenie wykwalifikowanej opieki dla jednego Chorego.

HARMONOGRAM

Harmonogram działań zostanie ustalony po ZGŁOSZENIU zapotrzebowania i podpisaniu umów wolontariackich.

EFEKTY

W wyniku działań tego programu na pewno polepszy się sytuacja samych opiekunów oraz nastąpi integracja środowisk.