Ufunduj

Czekamy na oferty Fundatorów, zwłaszcza w zakresie realizacji programu RELAKS

Fundacja zajmuje się przepływem informacji pomiędzy Fundatorem a beneficjentem programu „RELAKS”, bowiem te działania zakładają wyłącznie jednorazowe donacje, by zapewnić przejrzystość finansową Fundacji „Opiekun Chorego”. Fundator nie rości sobie żadnych praw do reklamy albo czerpania jakichkolwiek innych korzyści, a Fundacja nie promuje Darczyńcy. To nie jest sponsoring, ale darowizna 🙂