Darowizny

Wszelkie darowizny pieniężne prosimy wpłacać na konto

BGŻ BNP Paribas 

NR KONTA     08 1600 1462 1823 2032 4000 0001

tytuł wpłaty „Darowizna na realizację zadań statutowych”

Można dopisać do tej frazy wskazanie konkretnego programu np.

„Darowizna na realizację zadań statutowych. Program OPIEKUN”

„Darowizna na realizację zadań statutowych. Program WIZYTA”

„Darowizna na realizację zadań statutowych. Program WAKACJE”

Zapraszamy też do wpłat darowizn on-line przez fanipay.